Oppsett og programmering av OM-D kameraer

For en stund siden leste jeg om en National Geographic-fotograf som hadde prøvd ut en Olympus E-M1 for å få et mer transportabelt alternativ til sine håpløst store og tunge fullformatkameraer. Han likte kameraet godt, men konklusjonen ble likevel at han ikke kunne bruke det. Årsaken? Det hadde ikke nok knapper dedikert til hver sin individuelle oppgave. Særlig ble han skuffet over at det ikke var en egen ISO-knapp på kameraet.

Man kan humre godt når man leser slikt, og det er jo litt kostelig med eldre gubber som aldri leser bruksanvisninger. Men man kommer kanskje likevel ikke utenom at heftet som følger med E-M1 ikke er spesielt utfyllende, og etter å ha brukt kameraet i nesten et halvt år oppdager jeg selv stadig nye ting dette lille vidunderet kan gjøre. Så i tilfelle det skulle være flere der ute som ikke har fått helt oversikten over hvordan man kan få sin egen dedikerte ISO-knapp (eller andre ønskeinnstillinger) på Olympus OM-D kameraer, følger det en liten gjennomgang her (med utgangspunkt i OM-D E-M1). Men først et annet punkt, nemlig hvordan du får direkte tilgang til mest mulig informasjon i søkeren.

Aktivering av Superkontrollpanelet
Superkontrollpanelet (Super Control Panel, SPC) gir rask tilgang til mange av de viktigste innstillingene på kameraet, og er en liten genistrek. Det er tilgjengelig på skjermen straks du trykker på INFO-knappen. I utgangspunktet vises det ikke i søkeren, men der bør du absolutt få det på plass også. Det gjøres slik:

1. Trykk på MENU-knappen, og gå inn gå inn i Custom Menu, som ser ut som bildet til høyre:

Dersom du har et helt nytt kamera og Custom Menu (tannhjul-symbol) ikke vises på bakskjermen, må du gjøre følgende først: Gå til Setup Menu ved å velge skiftenøkkel-symbolet nederst til venstre, og velg deretter rad seks i menyen, "Menu Display". Velg den øverste av de to linjene (med tannhjulsymbol) og velg "On". Da er det gjort, og Custom Menu er på plass i menysystemet.

2. I Custom Menu velger du linje D, som vist på bildet til høyre. Klikk OK. 

 

3. Du kommer inn i en undermeny der du velger den tredje linjen med "Control Settings". Klikk OK.

 

 

 

 

 

4. Velg i hvilken kamerainnstilling du vil ha tilgang til superkontrollpanelet i søkeren. Du kan velge alle, men i alle fall må du velge P/A/S/M. Klikk OK.

 

 

 

 

5. I neste vindu haker du av ruta til venstre for Live SPC. Da er superkontrollpanelet aktivert, og du kan trykke på MENY-knappen noen ganger til du er ute av menysystemet.

 

 

 

 

Superkontrollpanelet vil nå vises i søkeren når du trykker på OK-knappen (du må kanskje trykke et par ganger den aller første gangen). Vil du se superkontrollpanelet på skjermen, trykker du på MENU-knappen som før. Uansett har du nå muligheten til å justere kamerainnstillingene med øyet til søkeren. Ved enten å bruke piltastene rundt OK-knappen eller det bakre hjulet velger du hva du vil endre, og så bruker du det fremre hjulet til å velge rett innstilling. Eller du kan bruke piltastene og OK-knappen om hverandre for å lete fram den instillingen du vil ha.

 

 

 

 

 

Dedikerte knapper og hjul
Superkontrollpanelet i søkeren er den ene måten å få rask tilgang til kamerainnstillingene. Den andre er å tillegge de mange ulike programmerbare knappene på kamerahuset direktetilgang til de funksjonene du ønsker. Dette gjør du ved hjelp av den nedre, høyre ruten i superkontrollpanelet (markert med lys farge på bildet over). Ved å markere den og trykke på OK-knappen kommer du inn på en menyside som heter "Button Function", der du kan tillegge hver enkelt programmerbare knapp sin egen funksjon. Det er enkelt og selvforklarende, det eneste problemet er å bestemme seg for hvilken funksjon du vil ha hvor. Og inntil du husker hvilke funskjoner du har lagt til hver knapp, kan du bruke den samme nedre høyre ruten i superkontrollpanelet som huskeliste over innstillingene dine. Når du velger den, vises nemlig Button Function-vinduet på skjermen eller i søkeren, alt etter hvor du har valgt å vise informasjonen.

Button Function-vinduet kan du også gå inn på ved å trykke MENU-knappen, velge Custom Menu (tannhjulene, nummer fire fra toppen), velge linje B (Button/Dial/Lever), og i neste vindu velge "Button Function". Merk at du på linjen under finner "Dial Function", der du kan stille inn hvilken funksjon det framre og bakre innstillingshjulet skal ha. Disse stiller du inn for hver enkelt kamerainstilling (P, A, S eller M). Fordi jeg aldri bruker annet enn A (blenderautomatikk), har jeg bare stilt inn mine egne preferanser der.

Bildet under viser hvilke innstillinger jeg har valgt på kameraet. Valgene er gjort med hensyn til at jeg alltid bruker blenderautomatikk (A på hovedhjulet, og ikke P slik bildet dessverre viser), at justeringer skal kunne gjøres raskt med øyet til søkeren, at jeg fotograferer fugler og andre motiver der det ofte er behov for å skifte raskt mellom autofokus og manuell fokus, og der justering av ISO og eksponeringskompensasjon gjøres stadig vekk.

 

Hvorfor akkurat disse innstillingene? Det blir opp til personlige preferanser hvordan man vil ha kameraet, og noen funksjoner har man mer bruk for enn andre. Jeg har for eksempel ikke bruk for hurtig tilgang til å velge mellom RAW og JPEG, fordi jeg aldri bruker annet enn RAW. På samme måte har jeg alltid bildestabilisatoren på når jeg fotograferer håndholdt, og alltid av når jeg bruker stativ. Men om vi skal ta en gjennomgang kan vi jo begynne ved utløseren, der de funksjonene det er viktigst å ha rask tilgang til, er plassert:

Fronthjul: Styrer blenderåpningen. Med raske motiver er det viktig med så kort lukkertid som mulig, og det får man ved å åpne blenderåpningen så mye som mulig. Pekefingeren er stadig nedom her for å sikre at objektivet slipper inn så mye lys som mulig.

Fn2-knapp: Ligger like inntil utløseren, for her aktiverer jeg valg av autofokusområde. Ved fuglefotografering bruker jeg nesten alltid 3x3 AF-ruter, som plasseres der fuglens hode befinner seg. AF-rutene er det ofte nødvendig å flytte på, særlig når det fotograferes med stativ  og kameraet justeres mellom horisontalt og vertikalt utsnitt.

Videoknapp (med oransj prikk): Video har jeg aldri brukt, og kommer neppe heller til å bruke (til det har man jo videokameraer). Derfor er denne knappen, som pekefingeren raskt kommer til, programmert til å skifte mellom autofokus og manuell fokus. Dersom jeg ser at autofokusen ikke legger seg helt der jeg vil ha den, er det fort gjort å trykke her og dermed kunne fokusere som jeg vil. Kameraet er ellers stilt inn slik at når manuell fokus er valgt, slås focus peaking på straks jeg vrir på objektivets avstandsinnstilling.

Bakre hjul: Her ligger eksponeringskompensasjonen, som er i bruk hele tiden under fotografering. Den elektroniske søkeren viser jo kontinuerlig om det er behov for justeringer, så denne funksjonen må være lett tilgjengelig.

Fn1-knapp: Denne knappen er lett tilgjengelig for tommelfingeren, og her aktiveres valg av ISO, som justeres med fronthjul eller bakre hjul. Justering av ISO skjer rett som det er, og er en avveining mellom ønsket om så finkornete bilder som mulig (lav ISO) og behovet for korte lukkertider (høyere ISO).

Piltast høyre: Nede ved piltastene rundt OK-knappen må tommelfingeren ut på vandring, så her ligger funksjoner som ikke haster så mye. Med høyre piltast velger jeg mellom enkeltbilde og seriebilder, i tillegg til selvutløser.

Piltast ned: Her ligger innstillingen av hvitbalanse. Den elektroniske søkeren gir grei tilbakemelding om behovet for justeringer her, så det er praktisk å ha lett tilgang til justering.

Piltast venstre: Det er bare piltast høyre og ned som er direkte tilgjengelige i meny-vinduet "Button Function", så jeg er ikke sikker på om denne er programmerbar. Men i alle fall ligger her direktetilgang til valg av autofokuspunkt. Og selv om jeg også har lagt denne funksjonen til Fn2-knappen, kan det jo være greit å ha flere muligheter...

AEL/AFL: Denne knappen er spesielt avsatt til å låse eksponeringen og/eller autofokus, men der er jeg godt fornøyd med muligheten jeg har til å gjøre det samme ved å trykke utløserknappen halvveis ned. Det ligger kanskje litt ekstra muligheter i denne knappen, men ettersom jeg har hatt tilgang på en slik knapp på ulike kamerahus gjennom mer enn sju år uten å ha brukt den, har jeg heller lagt inn en snarvei til perspektivkorrigering her. Det er en funksjon jeg bruker ganske ofte i skog og i byer (bygninger), og da er det bedre å kunne gjøre opprettingene i kameraet enn i PCen etterpå (fordi perspektivkorrigering jafser i seg av de ytre delene av bildet, noe det er fint å ha kontroll over).

Frontknapper: Foran på kameraet sitter to knapper som ikke synes på bildet over. Disse er fra fabrikken satt til å gi tilgang til manuell hvitbalanse og å vise dybdeskarpheten i søkeren. Disse har jeg ikke endret på.

Venstre skulder: På venstre side av prismehuset er det plasser to sett med funksjonsknapper som gir tilgang til to funksjoner samtidig (du velger i søkeren hvilken du vil justere, ved å bruke enten fremre eller bakre hjul). Med den fremre knappen kan du velge enkeltbilde/serie/selvutløser eller innstillinger for HDR (High Dynamic Range). Enkeltbilde eller serie bruker jeg høyre piltast til å velge mellom, så i praksis blir denne knappen til valg av HDR-innstillinger (i den grad det blir aktuelt). Den bakre knappen gir tilgang til innstillingene for autofokuspunkt eller målemetode for eksponeringen (ESP, sentrumsdominert, spotmåling o.a.). Valg av autofokuspunkt krever en raskere tilgjengelig knapp, så til det bruker jeg Fn2-knappen. Dermed blir denne knappen i praksis til valg av eksponeringsmålemetode, som sjelden er noe man må avgjøre i en fei.

OK-knapp: Denne gir som tidligere nevnt direkte tilgang til Superkontrollpanelet i søkeren, slik at jeg kan justere de viktigste innstillingene der, i tillegg til noen flere enn de som er nevnt ovenfor. Og, i fall jeg skulle ha glemt hvilke knapper som styrer hva, kan jeg sjekke dette også. For eksempel hva som er hurtigknappen til ISO-justering...

 

Manuelle objektiver uten autofokus
Innstillingene over passer til objektiver med autofokus (Zuiko digital eller andre merker med mFT eller FT-fatning). Når jeg bruker eldre Zuiko-objektiver fra OM-systemet, uten autofokus, har jeg ikke bruk for å kunne velge autofokuspunkt eller skifte mellom autofokus eller manuell fokus. Derfor har jeg lagret innstillingene over som Myset 1 (man kan lagre opptil fire såkalte Mysets, eller sett med programmerte innstillinger), og laget en Myset 2 tilpasset manuelle objektiver. Forskjellene gjelder de to knappene nærmest utløseren:

Fn2: Et trykk på denne knappen viser en grønn ramme i søkeren, og et nytt trykk forstørrer opp det som er innenfor den grønne rammen. Forstørrelsegraden kan endres med fronthjulet, og den grønne rammen kan flyttes på med piltastene rundt OK-knappen.

Videoknapp: Et trykk på denne knappen slår på focus peaking, dvs. at de skarpe delene av motivet framheves med hvite konturer.

 

23.2.2015

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer