Karttjenester

Det kan nok diskuteres i hvor stor grad det er gunstig at opplysninger om verdifulle naturområder blir gjort tilgjengelige for et bredt publikum. Innenfor naturforvaltingen har man vel kommet fram til at det er bedre at folk vet om et område og kan lære seg å sette pris på det, enn at det forsvinner under asfalten fordi (nesten) ingen visste om det. De siste årene har det i forlengelsen av denne tankegangen kommet en rekke innsynsløsninger på nettet med fokus på kart. Noen av dem er det lenker til her. De tre øverste inneholder både temakart og grunnkart, de to nederste bare grunnkart (dvs. reint geografiske opplysninger):

Naturbasen
En av kartbasene til Miljødirektoratet, med oversikt over blant annet naturvernområder og lokaliteter fra kartleggingen av prioriterte naturtyper i alle norske kommuner. De prioriterte naturtypene er områder av særlig betydning for det biologisk mangfaldet, dvs de inneholder sjeldne naturtyper, uvanlige arter eller spesielt mange arter. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i botaniske verdier.

Fylkesatlas
En innsynsløsning utviklet i Sogn og Fjordane, som henter inn kartfiler fra nesten alle offentlige institusjoner som befatter seg med kart, inkludert DNs naturbase og Norge i bilder. Her finner du det meste (unntatt sensitive viltopplysninger), og lignende kartløsninger har etter hvert blitt tatt i bruk i de fleste fylker i Norge.

Artskart
Artsdatabankens innsynsløsning for kartdata viser forekomster av arter, både rødlistede (truede/sjeldne) og svartelistede (uønskede). Sensitive opplysninger om rovfuglreir og den slags finner du ikke... Karttjeneren er litt krøkkete å bruke til å begynne med, men det har ikke hindret at det til nå er lagt inn snart 15 millioner plott av nesten 28 000 arter!

Norgeskart
Innsynsløsningen til kartverket; her kan du søke på alle stedsnavn som står på norske kart.

Norge i bilder
Mye av landet er etter hvert dekket av høyoppløselige flybilder, selv om kvaliteten framdeles er noe varierende. I fjellet er dekningen ofte dårlig, men ellers kan du på detaljnivå se hvordan terrenget ser ut fra oven. Bildet til høyre viser ei myr på fjellet i Leikanger.


 

Tilbake

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer