Nettsider om og med artsbestemming

En samling lenker til steder på nettet der du ved hjelp av bilder kan få hjelp til å finne ut hva det er du har tatt bilde av.

PLANTER

Den virtuelle floran
Svensk nettside fra Naturhistoriska riksmuseet, med omtale og bilder av svært mange nordiske karplanter. Søkefunksjonene er basert på arts- slekts- eller familienavn, så det er en fordel å vite på forhånd omtrent hva det er man har funnet, og god kunnskap om latinske navn er også gunstig. Bilder kommer først når man har klikket seg inn på en enkelt art, og de er ikke alltid spesielt gode og beskrivende. Men her kan man finne det meste, bare man har tid.

British trees
Her kan man lete seg gjennom alle treslag på de Britiske øyer, og dermed sikkert også finne det meste av trær og busker fra våre kanter.

EDDERKOPPER

Edderkoppkroken
Nettside av Glenn Halvor Morka med mange bilder som gjør det mulig å artsbestemme en hel del norske edderkopper. Men alle norske arter er naturligvis ikke presentert...

Eurospiders
"Hobbyprosjektet" til svenske Stefan Sollfors, som omtaler seg som mer fotograf enn edderkopp-fagperson. Ikke desto mindre blir det fylt på med stadig nye arter, og tallet nærmer seg nå 2000. Nettsidens svenske utgangspunkt tilsier at artsutvalget er høyst relevant også for Norge.

INSEKTER

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Nettside under oppbygging, der det er lagt inn bilder og omtale av mange norske insekter - og flere vil komme. Dessverre må man velge art før man får se bilder, så enten må man vite på forhånd hva man har funnet, eller så må man klikke seg gjennom de alfabetiske listene fra A til Å for å finne rett art... Det anbefales å ta en kikk i f.eks. boka Insekter (Gyldendals Nye Naturguider) av Michael Chinery først, for å peile seg inn på rett gruppe. En svært bra bok, som ikke er altfor stor selv om den har 2300 illustrasjoner. Dessverre er den relativt gammel, 1988 (NB: Den norske utgaven har et mye bedre artsutvalg enn den engelske!)

Danodonata
Dansk side om øyenstikkere som var bra, men som er lagt om og for tiden ikke ser ut til å inneholde noe om artsbestemming

Artsbestemming av øyenstikkere
Snarvei til en side jeg arbeider med. Foreløpig bare om vannymfer.

Norske Insekttabeller
For de spesielt interesserte - her er det neppe nok med et bilde av arten, det kreves i de fleste tilfeller lupe/mikroskop for å bruke disse tabellene...

UK Moths
En nettside med mål å vise fotografier av så mange som mulig av de rundt 2400 artene av nattsommerfugler på de Britiske øyer, og de har nådd til formidable 2239! Klikk på thumbnail index og let deg gjennom familier og videre til arter. Svært bra!

British Butterflies
Svært bra nettside om dagsommerfugler som på førstesiden viser arter det er sannsynlig å støte på i den måneden man er inne i til enhver tid. Klikk identification for å komme til en greit oppsatt bestemmelsesnøkkel, eller species for å få oversikt over bilder av familier og slektene/artene i dem. Artsbildene er litt små for nøyaktig identifisering av like arter.

The Cockayne collection
Her er det mulig å lete seg gjennom bilder av 869 arter nattsommerfugler og 63 arter dagsommerfugler. Siden tar for seg arter fra de Britiske øyer og Irland, og er å finne på nettsidene til Natural History Museum. Dessverre er artene ikke sortert i familier, men alfabetisk etter latinsk navn (nattsommerfugler) og engelsk navn (dagsommerfugler), noe som gjør det til en tidkrevende oppgave å lete...

Characters used in identifying bees
Å artsbestemme bier er en utfordring. Denne siden er amerikansk og lister ikke opp arter, men viser deg hva du skal se etter for å komme videre.

AMFIBIER OG KRYPDYR

Wildherps
Bilder av mange arter av krypdyr og amfibier fra flere deler av verden, drevet av John Sullivan med god hjelp fra diverse zoologer han har kontakt med. Mest fra de amerikanske kontinentene, brukte denne til å identifisere alle krypdyr jeg fotograferte i Costa Rica.

Norske amfibier og krypdyr
Fotogalleri i Norsk Zoologisk Forenings bestemmelsesnøkkel for amfibier og krypdyr. Fra denne siden må du bruke fanene øverst på siden for å komme videre. Bilder mangler for noen arter.

PATTEDYR

Flaggermus
Norsk Zoologisk Forenings bestemmelsesnøkkel for flaggermus. Også her må du bruke fanene øverst på siden for å komme videre ("artsnøkler"). Består av to deler; flaggermus i hånd og flaggermus i dvale, hver med sine fotogallerier

MARINE ARTER

Marine Species Identification Portal
Nettsted for identifisering av alt som finnes i verdenshavene (det er i alle fall målet), med bidrag fra Unesco, GBIF (Global Biodiversity Information Facility), ulike universitetsinstitutter m.m. Ikke med fotografier, men andre slags bilder av det meste. På engelsk, så kjennskap eller tilgang til latinske artsnavn er en fordel.

European Marine Life
Nettsted som blant annet har en artsbestemmingsdel basert på bra bilder, om enn ikke så mange arter ennå. Dekker Europa opp til og med Nordsjøen. Engelsk eller fransk.

GENERELT

Encyclopedia of Life
Nettsted med informasjon om arter fra hele verden. Startet i 2008 med 30 000 sider (!), og er nå oppe i langt over en million sider (!!) En utfordring å finne fram i til å begynne med, men holder du ut kan du komme over svært mye informasjon. Snarveiene nederst på strartsida er greie å begynne letingen med.

 

Det kommer mer etter hvert som jeg finner noe...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer