Mobiltelefonen som kamera?

Å ta bilder med mobiltelefonen var for noen år siden rett og slett ikke aktuelt, dersom man ellers var vant til bildekvaliteten fra et systemkamera. Til det var bildene for dårlige, særlig de som ble tatt i svak belysning og nærmest bare var en kornete grøt med antydning til farger i. Men utendørsbilder har med tiden blitt bedre og bedre, og sett på en PC-skjerm kan det av og til være vanskelig å se forskjell på et mobilbilde og et bilde tatt med et skikkelig kamera. Denne utviklingen har ikke stoppet opp, og nå går til og med enkelte fotografer rundt og fotograferer med mobilen sin. Dette gjelder nok i stor grad folk som sverger til fullformatkameraer, og som lar fotoapparatet ligge hjemme fordi de ikke orker å bære rundt på kilovis med kamerautstyr...

Men hvor godt klarer kameraet i en mobiltelefon seg egentlig når bildene sammenlignes med bilder fra et "skikkelig" kamera?

Et forbløffende panorama
Selv ble jeg ganske forbløffet av bildekvaliteten i et panoramabilde tatt med Iphone 6, som jeg fikk låne til en tidligere omtale av panoramafotografering. Jeg setter like godt bildet inn igjen her, sammen med et tilsvarende bilde jeg tok med mitt eget kamera:

Iphone-bildet er øverst. "Originalen" er tatt med Iphones spesielle form for "filming" av panoramaer med et stort antall bilder som syes sammen til ett, og er på 13 616 x 2936 piksler, noe som tilsvarer en oppløsning på 40 megapiksler (40 millioner piksler). Det nederste bildet er derimot satt sammen av fem raw-filer tatt med Olympus OM-D E-M1, hvert på 14-15 MB, men jpeg-fila som kom ut av panoramabehandlingen i Olympus Viewer 3 var på bare 7,1 MB, med 7890 x 1482 piksler (omtrent 12 megapiksler). For å kunne sy sammen flere enkeltbilder til et panorama med flest mulig piksler i høyden, bør kameraet beveges langs en helt horisontal akse mellom eksponeringene av hvert enkeltbilde. Ved lange panoramaer kan ganske mye av bildehøyden gå tapt på grunn av beskjæring dersom kameraet beveges litt opp eller ned mellom hvert bilde (se nærmere om dette her), og sluttresultatet i dette tilfellet ble bare 1482 piksler i høyderetningen.

De to panoramabildene ovenfor er så nedskalerte (for å få plass på denne nettsiden) at det ikke er mulig å se noen kvalitetsforskjell. Den vil først komme til syne ved å se på et lite utsnitt av hvert bilde. Jeg plukket ut et parti midt i Iphone-bildet, som er gjengitt under i 1:1 (en piksel i bildet tilsvarer en piksel på skjermen). Panoramaetet fra E-M1 har færre piksler, og et tilsvarende utsnitt vil også ha færre piksler og mindre oppløsning. Men vi skal jo sammenligne hva mobiltelefon og systemkamera kan få ut av samme motiv, så jeg bruker samme utsnitt:

Bildet tatt med iphone er til venstre, og utsnittet er på 470 x 353 piksler. For å få omtrent samme utsnitt fra panoramabildet tatt med E-M1, har bildet til høyre bare 305 x 229 piksler. Det er deretter blåst opp 54% til 470 x 353 piksler for å passe inn på siden her, noe som gjør det mer uskarpt. Mobiltelefonens spesielle panoramafunksjon som gir bilder med tre ganger så mange piksler, gir derimot et høyt detaljeringsnivå. Men vi ser også at mobilbildet har den typiske strukturen med korn og prikker, særlig i overgangene mellom lys og skygge (forgrunnen er for eksempel så kornete at det er vanskelig å se at det ligger en dam der). Dette kommer av de mange bittesmå pikslene som sitter så tettpakket på den knøttlille bildebrikken i mobiltelefonen at de forstyrrer hverandre og gir støy i bildet. Dette finnes ikke i bildet fra E-M1, med sin større bildebrikke. Men bildekvaliteten fra Iphone 6 er uansett forbløffende bra.

Enkeltbilder
Kvaliteten på det 40 megapiksler store panoramabildet ovenfor viser hva man kan oppnå ved sammensying av svært mange enkeltbilder i form av økt oppløsning og detaljer. Men hvordan er forskjellen mellom mobil og kamera dersom man sammenligner bare enkeltbilder?

Jeg fikk låne noen flere mobilbilder, og begynner med bilder tatt i godt dagslys. Det første bildet under er tatt med Iphone 6:

Det neste er tatt med E-M1 og 14-54 mm f2,8-3,5. Ikke helt samme utsnitt, men tatt på akkurat samme tidspunkt:

Begge bildene er ubehandlede, rett fra kameraet. Mobilbildet virker blasst og ganske fargeløst i sammenligning med bildet fra systemkameraet, som har langt bedre kontrast, rikere farger og mer detaljer i skyggepartiene. Trolig har "mobilkameraenes forbannelse" betydning: Det lille objektivet ligger utsatt til for fingeravtrykk, noe som raskt reduserer bildekvaliteten. Men det er nok mer enn bare dette som er årsak til at bildene framstår så forskjellig.

Hvordan er det så med oppløsning og skarphet? Forbløffende likt, som det går fram av bildeutsnittene under. Jeg laget et utsnitt i 1:1 av Iphone-bildet først, og prøvde deretter å kopiere akkurat det samme utsnittet fra den litt større E-M1-fila. Bildene er tatt fra litt ulike vinkler, men har i alle fall det samme utsnittet i høyden. Forskjellen i skarphet er svært liten, i alle fall i solbelyste partier. Men detaljene i skyggepartiene er utvilsom bedre i bildefila fra systemkameraet, og det har heller ingen korn/skarphetsartefakter (små, mørke prikker) i overgangen mellom lyse og mørke partier. Likevel kommer mobiltelefonen svært godt ut av sammenligningen, også når det gjelder enkeltbilder.

Skyggepartier
Trass i at bildene ovenfor er tydelig forskjellige, var forskjellene i skarphet og detaljnivå likevel så små at jeg måtte sjekke ut et annet motiv tatt med både mobil og kamera på samme tid. Bildene er tatt på Røros, og har mye skygge i tillegg til det sterke dagslyset. Det første bildet er tatt med Iphone 6, og det er i alle fall tydelig at denne mobiltelefonen eksponerer bildefilene veldig bra, med fin balanse mellom lyse og mørke partier:

Bildet under er tatt med E-M1. Raw-fila er preget av at jeg alltid eksponerer etter de lyseste delene av motivet, fordi det i etterbehandling er mye lettere å lette opp mørke partier enn å korrigere overeksponerte deler. Men akkurat her er det ikke gjort noe annet enn å lagre raw-fila som jpeg for å kunne vise den her. Bildet er tatt med ISO 400, blender 8 og en lukkertid på 1/1250 sekund: 

Det er i svak belysning og på mørke bilder at kameraet i en mobiltelefon svikter. Det ser vi også her, og forskjellen mellom Iphone 6 og E-M1 er svært tydelig: Mobilbildet til venstre er fullt av korn og annen støy, og delvis også partier uten detaljer i det hele tatt. At forskjellen skulle være så tydeleg kom litt uventet etter å ha gått gjennom bildene over, men det er altså stor forskjell på hvordan mobiltelefonens lille bildebrikke klarer å håndtere lyse og mørke motiver.

Enda dårligere lys
Dermed måtte jeg sjekke et mørkt motiv der det var nødvendig med en relativt lang lukkertid, og fant fram to ganske like bilder fra Wasamuseet i Stockholm. Bildedata fulgte ikke med da jeg kopierte mobilbildet til PCen, men E-M1-bildet til høyre er tatt med ISO 800, blender 2,8 og en lukkertid på 1/4 sekund. Begge bildene er tatt uten stativ, så det kan jo legges til at både iphone 6 og E-M1 har svært god bildestabilisering. 

Utsnittene under viser at bildestabiliseringen i E-M1 (til høyre) ikke har klart å gi et helt skarpt bilde, men den ubehandlede raw-fila gir uansett et langt bedre resultat enn mobilkameraet til venstre. Detaljeringsnivået er langt bedre, bildestøyen er godt under kontroll, og det er mulig å se at pynten på Wasa er skjært ut i treverk...

Jeg må innrømme at jeg pustet lettet ut etter å ha sjekket bildene fra Røros og Wasamuseet. Fra før hadde jeg nemlig svært klare oppfatninger om mobilkameraenes utilstrekkelighet, så etter å ha sett hva en Iphone kan få til når den tar panoramabilder ble jeg smått sjokkert. De høyoppløselige bildene fra panoramafunksjonen ser likevel ut til å stå i en særstilling, og er etter det jeg forstår spesielle for iphone. Når det gjelder kvaliteten på enkeltbilder er iphone derimot trolig representativ for mobiltelefoner flest: God i solskinn, og deretter gradvis synkende ned til de mørkeste innendørsmotivene, der kvaliteten er relativt laber. Jeg har jo tidligere hevdet mer enn en gang at i godt lys er det ubetydelig kvalitetsforskjell på bildene fra et fullformatkamera og et kamera med den mindre fourthirds-bildebrikken, men at et mobilkamera med sin bittelille bildebrikke klarer seg så bra som disse bildene viser, hadde jeg likevel ikke trodd.

Oppsummering
Jeg bruker ikke mobilen min til å ta bilder med, med unntak for de sjeldne gangene da jeg finner noe å avbilde uten at kameraet er i nærheten. Etter denne gjennomgangen ser jeg at det kan være på sin plass å revurdere noen oppfatninger, og kan oppsummere slik:

  • En mobiltelefon kan gi fullt brukbare bilder i godt dagslys. Dersom man har med en egnet klut til å tørke av objektivet først.
  • Dersom man fotograferer panoramaer, kan enkelte mobiltelefoner faktisk fungere bedre enn et systemkamera. I godt lys, i alle fall.
  • Mobiltelefoner har ikke gode nok kameraer til å brukes innendørs eller i svak belysning.
  • Det er klare kvalitetsforskjeller mellom lyse og mørke deler av mobilbilder, tilogmed i bilder tatt med kort lukkertid på lyse dager.
  • Mye av det som står her er lite relevant dersom du aldri studerer bildene dine i detalj, og aldri lager papirkopier større enn A4 (eller A3 av solskinnsbildene).

I tillegg kommer at en mobiltelefon ikke har utskiftbar optikk eller mulighet for å endre brennvidde (digital zoom teller ikke; den bare tar et utsnitt av bildet, og forstørrer dermed også opp bildestøyen). Så jeg vil ikke anbefale å bruke mobiltelefonen som kamera i det hele tatt, annet enn som en reserveløsning.

Men det er jo betryggende å vite at dersom man kommer i en knipe og trenger et ekstra kamera, blir denne reserveløsningen stadig bedre...

 

Tilbake

2.10.2017

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer